In de afgelopen decennia is meer dan 60% van alle weidevogels verdwenen in Nederland. Geschikte gebieden (bloemrijke weilanden waar grutto-kuikens veilig zijn en ze voldoende voedsel kunnen vinden) zijn zeldzaam geworden. De Friese agrarische natuurvereniging Oer de Wjuk heeft het initiatief genomen om de omstandigheden voor weidevogels te verbeteren. Met behulp van een speciale drijvende draspompen worden er in de weilanden tussen Hilaard en Boksum/Deinum ondiepe plassen gecreƫerd zodat weidevogels veilig kunnen rusten en eten kunnen vinden. De Off-Grid Factory heeft voor dit project de Lorentz solar waterpompen geleverd. Om de rust voor de vogels te bewaken was het belangrijk dat de pompen weinig geluid produceerden, waarbij dit een mooie duurzame oplossing is gebleken. De pompen zijn vervolgens geplaatst door onze partner HST Energy. Een mooi samenwerkingsproject!