Voor een weeshuis in Gambia werd een waterpomp op wind- en zonne-energie en een elektrisch systeem (2800 Wp) geïnstalleerd. In het systeem worden batterijen gebruikt voor de opslag van elektriciteit, om ervoor te zorgen dat water en elektriciteit ook ‘s nachts beschikbaar zijn. De Lorentz pomp krijgt 3-fasen stroom direct van de batterijen. Daarnaast is een AC omvormer geïnstalleerd voor reguliere energie in het gebouw met een capaciteit van 2,5 kW. Als verlengstuk van het systeem is ook een kleine windmolen van 1,5 kW op een 18 meter hoge toren neergezet.